CoachCare

CoachCare Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er vigtigt for os. Lexington Wellness Holdings Inc. d / b / a CoachCare og dets medarbejdere, entreprenører og tilknyttede virksomheder ("CoachCare", "vi" eller "os") forstår dine bekymringer med hensyn til hvordan information om dig bruges og deles, og vi værdsætter din tillid til, at vi vil bruge og dele information om dig på omhyggelig og fornuftig vis. Denne fortrolighedspolitik detaljerer, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi indsamler dem, hvordan vi bruger det, hvem vi kan dele det med, og hvilke valg du har med hensyn til det. Denne fortrolighedspolitik er indarbejdet i og er en del af Servicevilkårene for vores tjenester, software og produkter (”Service” på dansk og "Services" på engelsk). Vi opfordrer dig til at blive fortrolig med denne fortrolighedspolitik og vores servicevilkår. Ved at få adgang til og ved at bruge Tjenestene accepterer du, at du har læst og forstået denne fortrolighedspolitik, og at du godkender og accepterer privatlivets praksis (og eventuelle anvendelser og videregivelser af oplysninger om dig), der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Denne fortrolighedspolitik gælder kun for oplysninger indsamlet af disse tjenester. Det gælder ikke for andre tjenester. Vi står ikke til ansvar for dette, og denne fortrolighedspolitik gælder ikke for privatlivspraksis for disse andre tjenester. Vi opfordrer dig til at søge efter og at læse fortrolighedspolitikken for hver tjeneste, som du vælger at bruge.

1. Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?

Vi kan indsamle bestemte identificerende oplysninger fra eller vedrørende dig i forbindelse med din brug af, eller indsendelser til Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, dit navn, din titel, dit gadenavn, firma, dine telefonnumre, e-mailadresser, biometriske målinger, din registreringen af mad og drikke i logfiler, din registrering af kosttilskud i logfiler, lytte, planlægning og at sende beskeder (sammen, "indsamlet information"). Derudover kan vi beholde indholdet af og metadata vedrørende enhver korrespondance, som du måtte have med os eller vores repræsentanter, uanset hvilken form for kommunikation, der er tale om. Disse oplysninger hjælper os med at forbedre Tjenesten og det online indhold, materialerne og tjenesterne, som vi stiller til rådighed via Tjenesterne, og vi kan mere effektivt og produktivt reagere på både aktuelle og fremtidige henvendelser.

Vi indsamler også oplysninger om brugere til markedsføringsformål via formularer på vores hjemmeside, f.eks. når du beder om information, tilmelder dig vores nyhedsbrev, chatter med os, anmoder om visse undervisningsmaterialer og udfylder enhver anden formular, som ikke er nævnt her. Vi indsamler også oplysninger gennem andre metoder, der findes på vores hjemmeside, herunder e-mails og telefonopkald til vores virksomhed. Oplysninger, vi indsamler til markedsføringsformål, omfatter, men er ikke begrænset til, navn, e-mail, firma og telefonnummer, og disse oplysninger beholdes, indtil du vælger at fravælge tjenesten, hvilket du kan gøre til enhver tid. Vi bruger også tredjepart datasporingstjenester som Google Analytics, som sporer hvilken del af vores hjemmeside du besøgte og hvornår.

Som med mange andre tjenester kan de webservere, der bruges til at betjene Tjenesterne, indsamle visse data vedrørende dig og den udstyrs- og kommunikationsmetode, som du bruger til at få adgang til internettet og vores tjenester. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at bekræfte Tjenesternes integritet kan vi kombinere komponenter af disse data med indsamlet information, som kan identificere dig. Medmindre andet er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik eller i vores Servicevilkår, vil sådanne identificerende oplysninger blive indsamlet og brugt udelukkende til vores forretningsformål. Sådanne identificerende oplysninger vil også blive indsamlet og anvendt udelukkende i overensstemmelse med HIPAA- og HITECH-forskrifterne og andre gældende love og forskrifter. Desuden kan de oplysninger, vi indsamler, afsløre ting som internetprotokol ("IP")-adressen, der er tildelt din computer, specifikke sider, som du har adgang til via Tjenesterne eller forud for brug af Tjenesterne, og hvor lang tid du brugte ved hjælp af tjenester. Vi kan bruge disse oplysninger til at hjælpe med at administrere Tjenesterne og de servere, der leverer Tjenesterne, generere statistisk information, samt overvåge og analysere Tjenesternes trafik- og brugsmønstre og forbedre Tjenesternes indhold og indholdsleverance, herunder alt online indhold, materialer, og tjenester, som vi beskriver eller stiller til rådighed via Tjenesterne.

Vores tjenester kan desuden sende en eller flere "cookies" til din computer for at forbedre tjenesteydelsen ved at gemme brugerens præferencer og spore bruger-trends. De fleste browsere er oprindeligt konfigurerede til at acceptere cookies, men du kan nulstille din browser for at afvise alle cookies eller at indstille, hvornår en cookie bliver sendt. Bemærk, at du muligvis ikke kan opnå adgang til vores services fulde funktionalitet, hvis cookies er de-aktiverede i din browser.

2. Hvordan bruger vi de oplysninger, som du giver os?

Ud over de anvendelser, der er beskrevet ovenfor eller i vores Servicevilkår, kan vi bruge de oplysninger, vi indsamler fra eller omkring dig, til at analysere og forbedre indholdet, materialerne og tjenesterne, som vi stiller til rådighed via Tjenesterne, for at underrette dig om ændringer, der er foretaget i Tjenesterne, for at evaluere brugernes behov og tilpasse Service indhold, der leveres til dig i overensstemmelse med disse behov, for at sende dig salgsfremmende materialer, som du anmoder os om, og til andre legitime og lovlige forretningsformål. Hvis du kontakter os i forbindelse med support eller assistance, kan vi bruge de oplysninger om dig eller dit system, som du leverer, eller som vi indsamler med henblik på at kontrollere, om dit system opfylder de minimumskrav, der er nødvendige for at bruge Tjenesterne.

Vi kan gemme indsamlet information, så længe som nødvendigt for de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik, som bestemmes af dig. CoachCare opererer internationalt, og vi kan gemme indsamlet information i USA, eller vi kan overføre det til andre lande med det formål, der er beskrevet i denne politik.

Vi stoler på flere retsgrundlag for lovligt at overføre indsamlet information mellem lande. Disse omfatter din samtykke, EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield via vores hosting leverandør, og EU-godkendte GDPR-standard kontraktmæssige bestemmelser, som hver kræver visse personlige oplysninger og databeskyttelse. Du kan lære mere om Privacy Shield på www.privacyshield.gov. Du kan gennemse GDPR-standardkontraktklausulerne ved at gennemgå vores GDPR DPA.

3. Hvem deler vi de indsamlede oplysninger med?

Vi kan dele indsamlet information med forretnings- og markedsføringspartnere for at yde tjenester til dig og i forbindeles med andre lovmæssige forretningsmæssige årsager. Hvis hele eller en del af CoachCare sælges, fusioneres eller på anden måde overføres til en anden enhed, kan vi overføre indsamlet information til en sådan enhed som en del af den pågældende transaktion.

Vi kan af og til beslutte at udnytte en række forretnings- og marketingpartnere til at levere indhold, materialer og tjenester, der er tilgængelige via Tjenesterne til dig. Vi kan dele indsamlet information med disse forretnings- og marketingpartnere til ethvert lovligt formål, herunder at kommunikere med dig eller at opfylde dine anmodninger om vores tjenester. Vi kan også producere rapporter om Service 'trafik- eller brugsmønstre og dele disse rapporter med vores forretnings- og marketingpartnere samt andre.

Vi må muligvis videregive indsamlet information til de rette myndigheder, hvis vi bliver underlagt en retssag eller en domstolsordre, eller hvis vi ellers efter vores juridiske rådendes opfattelse er forpligtede til at videregive sådanne oplysninger. Vi kan også bruge og videregive oplysninger om dig for at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder, at håndhæve Servicevilkårene, for at hævde og forsvare mod juridiske krav, eller hvis vi mener, at sådan oplysning er nødvendig for at undersøge, forhindre eller udføre andre handlinger vedrørende faktiske eller mistænkte ulovlige eller bedrageriske aktiviteter eller potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed eller trivsel.

4. Hvilke valg har du?

Når du svarer CoachCare eller vores repræsentanter, eller når du indsender en anmodning om oplysninger eller på anden måde interagerer med os eller andre via Tjenesterne, vælger du hvilke oplysninger, der skal leveres, hvilke spørgsmål eller kommentarer, der skal indsendes, om du ønsker yderligere information, og ved hvilken kommunikationsmetode sådanne oplysninger skal leveres. Husk på at passe på og kun at dele sådanne oplysninger, som nødvendigt, eller som du mener er passende. Du er ikke forpligtet til at give os personligt identificerbare oplysninger, men uden det kan vi muligvis ikke give dig de produkter eller tjenester, som du anmoder om. Du kan kontakte os, som angivet nedenfor, hvis du til enhver tid vil spørge os om vores dataindsamlingspraksis og vores informationssikkerhedspolitik.

Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige eller Schweiz, kan du vælge at slette din konto permanent ved at kontakte data.protection.office@coachcare.com. Bemærk venligst at det kan tage op til 90 dage at slette alle dine oplysninger. Vi kan dog bevare dine data for at overholde vores juridiske forpligtelser.

5. Hvordan beskytter vi oplysninger, der er indsamlet om dig?

CoachCare har iværksat visse kommercielt rimelige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af indsamlede oplysninger, men lagring og kommunikation af indsamlede oplysninger kan aldrig være helt sikker. Derfor garanterer vi ikke, at oplysninger, som du overfører eller på anden måde leverer til os, eller enhver kommunikation, der udføres via Tjenesterne, er, eller vil være, helt sikker. Informér os venligst om brug af denne fortrolighedspolitik eller vilkårene, hvis du bliver opmærksom på brud på Tjenestes sikkerhed.

6. Vi kan ændre denne meddelelse.

Fra tid til anden kan vi ændre vores fortrolighedspraksis og denne fortrolighedspolitik på grund af ændringer i relevante og gældende lovmæssige krav, vores forretningspraksis eller i vores forsøg på forbedre at kunne leve op til dine behov og behov fra vores andre kunder. Meddelelse om sådanne ændringer af vores fortrolighedspraksis vil blive givet på den måde, der er beskrevet i Servicevilkårene, og en revideret Fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort via Tjenesterne.

7. Separat aftale.

Hvis du har indgået en separat aftale med CoachCare med hensyn til brugen af Tjenestene eller anden indsamlet information, erstatter denne aftale denne fortrolighedspolitik i det omfang de er i konflikt.

8. Afmeld / Udmeldning

Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores e-mails ved at udfylde vores udmeldingsformular.

9. Nogen spørgsmål? Kontakt os venligst på:

Lexington Wellness Holdings, Inc. D/B/A Coachcare,
211 E 43rd St. 7th Flr #250,
New York, NY 10017 United States.
Support Desk: https://coachcare.zendesk.com/hc/en-us
Email: support@coachcare.com
Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz og ønsker at kontakte os vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte vores EU-repræsentant og databeskyttelsesansvarlig på data.protection.office@coachcare.com.

Bemærk venligst: Den officielle tekst er den engelske version af denne Fortrolighedspolitik er “Privacy Policy”.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted ads. Read how we use cookies and how you can control them on our "Cookie Settings" page. Continued use of this website will be interpreted as consent. You may visit the "Cookie Settings" link at the bottom of any page in the future to view or adjust your settings.

Cookie Settings