CoachCare

Vilkår for brug af udbyderportal

DU BØR OMHYGGELIGT LÆSE UDBYDERPORTALEN VILKÅR FOR BRUG (“Vilkårene”) FØR DU BRUGER COACHCARE PROVIDER-PORTALEN ("Portalen"). Portalen, herunder alt relevant indhold, software, produkter og funktionalitet, der er forbundet med portalen, omtales samlet som "Tjenester."

VED AT OPRETTE EN BRUGERKONTO OG BRUGE TJENESTERNE GIVER DU SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE, SKAL DU IKKE LOGGE IND TIL ELLER BRUGE TJENESTERNE.

Enhver information, som Lexington Wellness Holdings Inc. d/b/a CoachCare og dens datterselskaber og tilknyttede selskaber ("CoachCare," "Vi" eller "Os") indsamler gennem din brug af tjenesterne er underlagt Udbyderportalens privatlivspolitik , som er en del af disse vilkår.

Ved at fortsætte med at bruge tjenesterne accepterer du som følger:

Hvis du ikke er enig i og accepterer vilkårene, bedes du afbryde alle yderligere brug af tjenesterne. Log ikke ind på portalen og slet straks alle filer, hvis nogen, forbundet med de medfølgende tjenester fra din computer eller mobilenhed.

VOLDGIFTSMEDDELELSE: UNDTAGET HVIS DU AFVALGTER OG UNDTAGET VISSE TYPER AF TVISTER, DER BESKREVES I AFSNITET NEDENFOR TVISTILØSNING, ACCEPTERER DU AT TVISTER MELLEM DIG OG COACHCARE BLIVER LØST VED BINDENDE, INDIVIDUEL VOLDGIFT OG DU AFSKRIVER DIN RETT TIL AT DELTAGE I EN KLASSESØG RETSMÅL ELLER KLASSEMÆND VOLDGIFT. DU KAN FRÅVALG AF VOLDGIFTEN AFTALE VED KONTAKT support@coachcare.com INDEN FOR 30 DAGE FOR AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR.

I kraft: maj 2024

Sidst opdateret: maj 2024

Disse Brugervilkår for Udbyderportal ("Udbyderportalens Brugervilkår" eller "Betingelser") er en juridisk kontrakt mellem dig ("dig/din" eller "bruger") og Lexington Wellness Holdings Inc. d/b/a CoachCare og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber ("Os", "Vi", "Vores" eller "CoachCare"). CoachCare er skaberen af ​​www.coachcare.com udbyderportal ("Portalen"). Portalen, inklusive alt relevant indhold, software, produkter og funktionalitet forbundet med portalen samlet benævnt "tjenesterne". Disse vilkår regulerer din brug af Tjenester og gælder for sundhedsudbydere og klinisk personale ("Udbyder Brugere") samt administrativt personale ("Administratorer"), der tilgår og bruge Tjenesterne (samlet "Brugere"). Ved at acceptere disse vilkår og bruge tjenesterne, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og vores Udbyderportalens privatlivspolitik Alle udtryk med stort bogstav, der ikke er defineret i disse vilkår, er defineret i udbyderen Portalens privatlivspolitik.

HVAD ER TJENESTERNE?

Portalen er beregnet til at give en bekvem platform for udbyderbrugere spore og analysere deres patienters helbredstilstand proaktivt igennem relevante sundhedsdata (såsom blodtryk, blodsukker, pulsoximetri, vægt og/eller medicinadhærens) indsamlet via fjernovervågningsenheder, at spore tid brugt på at levere fjernovervågningstjenester til patienter og til kommunikere med patienter om deres helbred. Tjenesterne er ikke beregnet til brug af sundhedsudbydere eller patienter til kontinuerlig patientovervågning på en sådan måde, at det ville tillade øjeblikkelig klinisk handling i en nødsituation situation.

Du må kun få adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og Du accepterer at overholde alle gældende love, regler og regler, herunder alle andre politikker, der er indarbejdet i disse vilkår, såsom vores Udbyderportalens privatlivspolitik. CoachCare fungerer udelukkende som en teknologiplatform, der gør det muligt for dig levere sundhedsydelser og få forbindelse til dine patienter. Vi gør ikke overvåge eller vejlede dig i din levering af sådanne sundhedsydelser til din patienter. Vi giver ingen erklæringer eller garantier for, at det medicinske tjenester, du leverer, er egnede, pålidelige, rettidige eller nøjagtige til patient, som alle er dit ansvar.

HVAD GIVER COACHCARE IKKE?

Vi ER IKKE læger

TJENESTERNE KAN OG ER IKKE DESIGNET, BESIGTET ELLER EGNET TIL AT ERSTATTE ELLER PÅVIRKNING AF DIT KLINIKER-PATIENT RELATION TIL ANDRE BRUGER FOR AT HÅNDTERE ALVORLIGE, NYE ELLER LIVSTRUENDE MEDICINSKE TILSTANDE OG BØR IKKE ANVENDES UNDER DISSE OMSTÆNDIGHEDER.

DU ER ANSVARLIG FOR AT BESTEMME EN PATIENTBRUGERS PLEJEPLAN, ÆNDRING AF PLEJE PLAN EFTER NØDVENDIGT OG ETABLERING AF OVERVÅGNINGSPARAMETRE FOR HVER PATIENT VIA TJENESTERNE I OVERENSSTEMMELSE MED DIT OMFANG AF PRAKSIS. DU ER ER ENESTE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHED OG EGNETHED AF DISSE PARAMETRE. HVIS COACHCARES KLINISKE PERSONALE LEVERER PATIENTOVERVÅGNING SOM EN DEL AF SERVICES, COACHCARES KLINISKE PERSONALE VIL OVERVÅGGE PATIENTDATA I HENHOLD TIL DE PARAMETRE, DER ER ETABLERET AF DEN BEHANDLINGSPREKTIGER OG I DETTE PRAKTIKERS GENERELLE TILSYN OG VEJLEDNING. DEN BEHANDLENDE LÆGE ER ENESTE ANSVARLIG FOR TILSYN MED OVERVÅGNINGSTJENESTERNE, AL BEHANDLING BESLUTNINGER OG UDVIKLING AF LÆGEHJÆLP MED HENSYN TIL ALLE PATIENTER, OG PATIENTDATA. COACHCARE KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR UNDERSTANDARDBEHANDLING ELLER MEDICINSK FEJLØVELSE MED HENSYN TIL ENHVER PATIENT.

Vi yder IKKE forsikringsfaktureringstjenester eller garantier

Vi tilbyder en praktisk platform for dig til at spore oplysninger, der kan tillade Du skal levere visse tjenester, der kan eller ikke kan refunderes af føderalt eller statslige sygesikringsbetalere og til at generere faktureringsrapporter. Vi er ikke faktureringseksperter og enhver information, der gives til dig med hensyn til fakturering kun til informationsformål og bør ikke stoles på eller fortolkes til garanti for refusion af eventuelle ydelser.

HVEM ER KVALIFICERT TIL AT BRUGE TJENESTERNE?

Du skal registrere dig for at oprette en konto ("Brugerkonto") og blive en registreret bruger for at få adgang til tjenesterne. Registreringsprocessen begynder hvornår Din udpegede administrator indtaster dine demografiske oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, kontaktoplysninger, rolle og licensoplysninger) i Portal (samlet Dine "Registreringsdata"). Derfra vil du modtage en e-mail, der inviterer dig til at registrere dig for at bruge tjenesterne. At registrere, Du skal oprette en adgangskode. Du kan ændre eller rette oplysninger ved at tilgå Din brugerkonto dashboard eller ved at kontakte support@coachcare.com. Du er enig ikke at tilmelde sig en Brugerkonto på vegne af en anden person end dig selv, medmindre du er juridisk autoriseret til at binde en sådan person til disse vilkår. Ved at registrere en anden person, erklærer du hermed, at du er lovligt bemyndiget til at gøre det.

Ved at registrere en konto og bruge tjenesterne, Du repræsenterer og garanterer som følger:

BEMÆRK: DENNE AFTALE ER Ugyldig, HVOR DET ER FORBUDT VED LOV. BRUG IKKE TJENESTER, HVOR DET ER FORBUDT VED LOV. DU FORSTÅR, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE KAN INDRIVE ELLER KRÆVE OVERFØRSEL AF VÆSENTLIGE DATAMÆNGDER. DU ER ANSVARLIGE FOR ALLE DATAAFGIFTER, DER KAN OPFÆRES AF DIN TRÅDLØSE OPERATØR ELLER INTERNETTJENESTEUDBYDER ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE KAN OPSTÅ FRA DIN BRUG AF TJENESTERNE.

Med undtagelse af voldgiftsaftalen (se "Tvisteløsning" afsnit) inkluderet nær slutningen af ​​disse vilkår, forbeholder CoachCare sig retten til ændre eller ændre disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Hvis vi væsentligt ændre eller modificere disse vilkår, vil vi give dig besked ved (1) at poste en ny version af Vilkårene til Portalen; og/eller (2) at sende dig en meddelelse til den e-mailadresse, der er angivet til brug af din administrator i registreringen Data.

Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne, efter at vi har informeret dig om ændringerne, Du accepterer at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, Du bør straks stoppe med at bruge tjenesterne og slette alle tilknyttede filer med tjenesterne på din computer og/eller mobilenhed.

HVEM EJER TJENESTERNE OG PERSONLIGE DATA?

Ejerskab og brug af tjenester

CoachCare ejer Tjenesterne, inklusive alt indhold og funktionalitet Du adgang gennem Tjenesterne. Med forbehold af din overholdelse af disse vilkår, CoachCare giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, tilbagekaldelig, ikke-overførbar licens til at bruge tjenesterne ved at få adgang til portalen på din computer.

TJENESTERNE ER KUN TIL DIN PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG, OG DU MÅ IKKE GENSÆLG ELLER UNDERLICENSERE DIN ADGANG TIL TJENESTERNE. Du må ikke bruge tjenesterne til andre formål end det, der er tilladt i henhold til disse vilkår uden CoachCares udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Du må ikke bruge CoachCares navn, varemærker, servicemærker eller logoer eller dem fra tredjeparter, der optræder på Tjenesterne i enhver reklame eller offentlighed eller på anden måde angive CoachCares eller en sådan tredjeparts sponsorering eller tilknytning til ethvert produkt eller en tjeneste uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CoachCare eller en sådan tredjepart.

Ejerskab og brug af personlige data

Du ejer dine personlige data (som defineret i udbyderportalens privatlivspolitik) og enhver anden information, du indsender på eller gennem tjenesterne (samlet, "Brugeroplysninger"). Hvis du indtaster en andens oplysninger i Tjenesterne, du repræsenterer og garanterer, at du har tilladelse til at gøre så. For at vi kan give dig tjenesterne, giver du CoachCare en evig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt og royaltyfri, overdragelig, underlicenserbar, verdensomspændende licens til at bruge dine brugeroplysninger til formålet at levere Tjenesterne, underlagt begrænsningerne i Udbyderportalens privatlivspolitik. Du accepterer også at tillade CoachCare at afidentificere og anonymisere din bruger Oplysninger i overensstemmelse med Udbyderportalens privatlivspolitik, og at bruge eller videregive sådanne afidentificerede oplysninger til ethvert formål.

HVAD MÅ DU IKKE GØRE MED TJENESTERNE?

Du må kun bruge Tjenesterne til lovlige formål og i overensstemmelse med disse Betingelser. Derudover pålægger vi visse begrænsninger for din brug af Tjenester. Mens du bruger tjenesterne, må du ikke:

CoachCare er ikke forpligtet til at overvåge din brug af tjenesterne, men det gør vi muligvis så for at sikre din overholdelse af disse vilkår og/eller for at reagere på loven håndhævelse eller andre offentlige myndigheder, hvis og når vi er forpligtet til det. CoachCare forbeholder sig retten til at suspendere eller afslutte din brug af tjenesterne uden varsel til dig, hvis du deltager i nogen af ​​de beskrevne forbudte anvendelser over.

HVORDAN SKAL DU BESKYTTE DINE LOGIN-OPLYSNINGER?

Tjenesterne er designet til at kræve, at udbyderbrugere skal oprette en adgangskode til få adgang til og bruge tjenesterne, dine "brugeroplysninger." Du er udelukkende ansvarlig for (i) at opretholde din brugers strenge fortrolighed Legitimationsoplysninger, (ii) ikke at tillade en anden person at bruge dine brugeroplysninger til få adgang til Tjenesterne, og (iii) enhver og alle skader eller tab, der måtte være pådraget eller lidt som følge af aktiviteter, der forekommer under din bruger Legitimationsoplysninger, uanset om du var opmærksom på disse aktiviteter. Du accepterer straks at underrette CoachCare skriftligt via e-mail om enhver uautoriseret brug af dine brugeroplysninger eller enhver anden kompromittering af din sikkerhed Brugerkonto.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB, SOM DU PÅHOLDER SOM RESULTAT AF EN ANDEN BRUG DIN ADGANGSKODE, ENTEN MED ELLER UDEN DIN VIDEN. VI ER IKKE OG KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE SOM OPSTÅR AF ELLER I forbindelse med tyveri af DIN BRUGEROPLYSNINGER OG/ELLER ENHVER RESULTAT ADGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA, DINE OFFENTLIGGØRELSE AF DINE BRUGEROPLYSNINGER ELLER BRUGEN AF DINE BRUGEROPLYSNINGER AF EN ANDEN PERSON ELLER ENHED UANSET OM DU VAR ​​KENDT OM SÅDAN BRUG.

Du kan blive holdt ansvarlig for ethvert tab, som CoachCare og/eller dets lider tilknyttede selskaber, officerer, direktører og repræsentanter på grund af en andens brug af din brugerkonto eller adgangskode, uanset om du var bekendt med en sådan brug.

HVORDAN BESKYTTER COACHCARE DIT PRIVATLIV?

CoachCare værdsætter dit privatliv og er forpligtet til at opbevare dine personlige data fortrolig. Se venligst vores Udbyderportalens privatlivspolitik. for en forklaring af vores privatlivspraksis, de data, vi indsamler fra dig, hvordan Vi bruger disse data og dine rettigheder vedrørende dine data. Ved at klikke på "Jeg accepterer", adgang til eller brug af tjenesterne eller ved at downloade, se eller uploade nogen indhold gennem Tjenesterne, du anerkender og accepterer bestemmelserne i udbyderportalens privatlivspolitik og bekræfter, at udbyderportalens privatlivspolitik Politik er en del af disse vilkår.

Ved at bruge Tjenesterne og acceptere disse Vilkår, anerkender du det yderligere CoachCare kan dele dine personlige data med tredjeparter som beskrevet i Udbyderportalens privatlivspolitik. , og vil søge dit samtykke, før du gør det, hvor loven kræver det.

Vi er ikke ansvarlige for eller erstatningspligtige over for dig eller nogen tredjepart for en tredje parts behandling af personoplysninger, herunder enhver indsamling, brug, videregivelse, opbevaring, tab, tyveri eller misbrug af personlige data, uanset om det er sådan eller ej behandling er i strid med gældende lovgivning.

COMPUTERUDSTYR OG INTERNETADGANG

Du er ansvarlig for at anskaffe, installere, vedligeholde og betjene alt software, hardware eller andet udstyr (samlet "systemer") nødvendigt for at du kan få adgang til og bruge tjenesterne. Dette inkluderer, uden begrænsning, opnåelse af internettjenester, brug af opdaterede webbrowsere og den bedste kommercielt tilgængelige kryptering, antivirus, anti-spyware og internet sikkerhedssoftware. Du er ansvarlig for datasikkerheden i Systemer, der bruges til at få adgang til Tjenesterne og til transmission og modtagelse af oplysninger ved hjælp af sådanne systemer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller problemer, der opstår som følge af fejl eller fejl på internettet eller din Systemer.

DER ER ALTID EN VISSE SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED RISICI FORBUNDET VED AT BRUGE ÅBNE NETVÆRK SOM INTERNETT, OG DU UDTRYKKELIGT FORUTSÅR SÅDAN RISICI.

FRAVALG AF KOMMUNIKATION FRA COACHCARE

Vi kan sende kommunikation, herunder e-mails, til dig vedrørende din bruger Konto og tjenester. Du kan vælge at filtrere enhver brugerkonto og Tjenester e-mails ved hjælp af dine e-mail-indstillinger, men vi giver ikke mulighed for Du skal fravælge denne kommunikation.

Hvis du giver samtykke til at modtage markedsføring eller anden kommunikation, der ikke er relateret til Din brugerkonto eller tjenesterne giver vi dig mulighed for fravælge sådan markedsføringskommunikation inden for den relevante meddelelse.

TREDJEPARTER OG TREDJEPARTSWEBSTEDER

Tredjeparts websteder

I løbet af brugen af ​​tjenesterne kan du blive introduceret til områder eller funktioner i tjenesterne, der giver dig adgang til et websted, der ikke gør det tilhører og kontrolleres ikke af os (samlet "tredjepartswebsteder"). Hvis du vælger at få adgang til en af ​​disse tredjepartswebsteder, forlader du Vores portal og blive omdirigeret til et miljø, der ejes og kontrolleres af en ekstern tredjepart. Du anerkender og accepterer, at Tredjeparts websteder evt har forskellige privatlivspolitikker, vilkår for brug, brugervejledninger og/eller forretning praksis (samlet "tredjepartsregler") end os, og at din brugen af ​​sådanne tredjepartswebsteder er udelukkende styret af de respektive Tredjepartsregler. Vi leverer links til tredjepartswebsteder til dig som en bekvemmelighed, og vi verificerer, fremsætter ingen erklæringer eller tager imod ansvar for sådanne tredjepartswebsteder, herunder uden begrænsning sandfærdighed, nøjagtighed, kvalitet eller fuldstændighed af indholdet, applikationen, viste links og/eller andre aktiviteter udført på eller gennem sådanne Tredjeparts websteder.

DU ACCEPTERER, AT VI IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE, DIREKTE ELLER INDIREKTE FOR ALLE VARER, SERVICES, FORRETNINGSPRAKSIS, INFORMATION, RESSOURCER, APPLIKATIONER OG ANDET INDHOLD ("Tredjepart Matters”) TILGÆNGELIG PÅ ELLER GENNEM TREDJEPARTSWESTEDER ELLER TREDJEPART HANDLINGER ELLER KOMMUNIKATIONER ELLER FOR ENHVER SKADE, DER ER RELATERET DEM, ELLER SKADER ELLER TAB FORÅRSAGET ELLER PÅSTÅDES AT VÆRE FORÅRSAGET AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER STYR PÅ TREDJEPARTSANLIGGENDER.

Enhver henvisning i tjenesterne til ethvert produkt, service, publikation, institution, organisation af en tredjeparts enhed eller enkeltperson ikke udgøre eller antyde vores godkendelse eller anbefaling.

Tredjepartstjenester

I det omfang funktioner, aspekter, produkter eller tjenester, der tilbydes gennem Tjenester leveres, helt eller delvist, af tredjeparter (“ Tredjepartstjenester" som leveret af " Tredjepartstjenesteudbydere"), kan du være underlagt yderligere vilkår og forhold. I det omfang det er relevant, vil du modtage en meddelelse og har mulighed for at acceptere sådanne vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE FORSTÅ ELLER ACCEPTERER IKKE AT VÆRE BUNDET AF DISSE YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, BRUG IKKE DE RELATEREDE TREDJEPARTS-TJENESTER.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem brugsbetingelserne vedrørende Tredjepart Tjenester og disse vilkår, disse yderligere vilkår og betingelser vil kontrollere med hensyn til sådanne Tredjepartstjenester. Tredjepartstjenesteudbydere kan evt indsamle og bruge visse oplysninger om dig, som angivet i Tredjeparten Tjenesteudbyderens privatlivspolitikker. Inden der gives oplysninger til evt Tredjepartstjenesteudbyder, Du bør gennemgå deres privatlivspolitik. HVIS DU FORSTÅR ​​IKKE ELLER ACCEPTERER IKKE VILKÅRENE FOR EN TREDJEPARTSSERVICE UDBYDERENS FORTROLIGHEDSPOLITIK ELLER VILKÅR FOR BRUG, DU BØR IKKE BRUGE RELATEREDE TREDJEPARTS SERVICES. VI VIL IKKE, UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER, VÆRE ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIG FOR ENHVER AF DINE OPLYSNINGER SAMLET ELLER BRUGT AF TREDJEPARTSSERVICE UDBYDERE.

DINE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

Ud over andre repræsentationer og garantier indeholdt i hele Vilkår, du repræsenterer og garanterer, at din brug af tjenesterne vil være i i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende love, regler, regler og CoachCares politikker og procedurer (i det omfang sådanne politikker og procedurer kommunikeres til dig). Specifikt, DU REPRÆSENTERER OG GARANTERER, AT DU ER JURIDISK AUTORISERET TIL AT DELE PERSONLIGT DATA (SOM TILHØRER DIG SELV ELLER ANDRE PÅ HVIS VEGNE DU INDSENDER SÅDANNE PERSONLIGE DATA) HOS OS.

FRASKRIVELSE AF GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Ingen garantier

TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. UDEN AT BEGRÆNSE DET FORGENNEDE, COACHCARE EKSPLICITET FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, STILLE NYDELSE, IKKE-KRÆNKELSE OG ENHVER GARANTI, DER OPSTÅR AF SELVFØLGELIG HANDLING ELLER BRUG AF HANDEL. COACHCARE GIVER INGEN GARANTI FOR, AT TJENESTERNE VIL OPFYLD DINE KRAV ELLER VÆR TILGÆNGELIG PÅ EN UAFBRUDT, SIKKER ELLER FEJLFRI BASIS. COACHCARE GIVER INGEN GARANTI VEDRØRENDE KVALITETEN AF NOGEN PRODUKTER, APPLIKATIONER ELLER MATERIALER, DER FÅR TILGANG TIL ELLER KØBES VIA ANVENDELSE ELLER NØJAGTIGHED, AKTUELIGHED, SANDHED, FÆRDIGHED ELLER PÅLIDELIGHED AF ETHVERT INDHOLD OPNÅET GENNEM TJENESTERNE.

INGEN RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅET FRA COACHCARE ELLER VIL GENNEM PORTALEN ELLER MATERIALERNE OPRETTE ENHVER GARANTI IKKE UDTRYKKELIGT I DISSE VILKÅR.

DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR AL DINE KOMMUNIKATIONER OG INTERAKTIONER MED TJENESTERNE OG MED ANDRE PERSONER, HVEM DU KOMMUNIKKERER ELLER INTERAGERER MED SOM RESULTAT AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, PATIENTER OG ANDRE AUTORISEREDE TREDJEPARTER.

COACHCARE KAN IKKE ALTID FORUDSE ELLER FORUDSE TEKNISKE ELLER ANDRE VANSKELIGHEDER DET KAN RESULTERE I MANGLENDE AT INDHENTE DATA ELLER TAB AF DATA, PERSONALISERING INDSTILLINGER ELLER ANDRE SERVICEAFBRYDELSER. COACHCARE KAN IKKE PÅTAGES ANSVAR FOR AKTUALITET, NØJAGTIGHED, SLETNING, MANGLENDE LEVERING ELLER MANGLENDE AT GEMME NOGEN BRUGERDATA, KOMMUNIKATION ELLER PERSONLIGE INDSTILLINGER. DET ER DIT ANSVAR AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE OPLYSNINGER, DU INDGÅR I PORTALEN.

TJENESTER (ELLER NOGEN FUNKTIONER I TJENESTERNE) KAN VARIERE FOR FORSKELLIGE REGIONER, LANDE ELLER BRUGERE. DER GIVES INGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION, DER ER BESTEMT SERVICE, FUNKTION ELLER FUNKTION VIL VÆRE TILGÆNGELIG FOR DIG. COACHCARE MÅ I SIN ENESTE SKØN BEGRÆNSER ELLER ÆNDRINGER ADGANG TIL FUNKTIONER INDEN FOR TJENESTERNE ELLER OPRET FORSKELLIGE ADGANGSNIVEAUER FOR FORSKELLIGE BRUGERE. COACHCARE KAN LANCERES, ÆNDRE, OPGRADERE, PÅLÆG BETINGELSER FOR, SUSPENDER ELLER STOP VISSE FUNKTIONER ELLER DELE AF TJENESTERNE UDEN FORUDGÅENDE VARSEL UNDTAGET AT I TILFÆLDE AF EN GEBYRBASERET SERVICE, BRUGERNE SKAL UNDERRETS IKKE MINDRE END FJERTEN (14) DAGE FØR EN ÆNDRING I SÅDAN SERVICE. NOGLE FUNKTIONER ELLER TJENESTER KAN LEVERES AF AFFILIATEDE PÅ VEGNE AF COACHCARE.

Dit ansvar for tab eller skade

DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE ER PÅ EGEN RISIKO. DU GØR DET IKKE HOLD COACHCARE ELLER DETS TREDJEPARTS SERVICELEVERANDØRER, LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER, ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, SOM ER RESULTAT AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE TAB ELLER SKADE PÅ ENHVER AF DINE COMPUTERE ELLER DATA.

Ansvarsbegrænsning

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, I DET MAKSIMALE OMFANG LOVEN TILLADER, HELE RISIKO SOM OPSTÅR AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE FORBHOLDES MED DU. HVERKEN COACHCARE ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED, DER ER INDRIVET I AT SKABE, PRODUCERING ELLER LEVERING AF TJENESTERNE ER ANSVARLIG FOR ENHVER TILFÆLDE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL, SERVICEAFBRYDELSE, COMPUTERSKADE ELLER SYSTEM FEJL ELLER OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER APPLIKATIONER ELLER FOR ENHVER SKADER FOR PERSONLIG ELLER KROPLIG SKADE ELLER FØLELSESMÆSSIG NØD SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE AT BRUGE TJENESTER ELLER FRA NOGEN KOMMUNIKATION, INTERAKTIONER ELLER MØDER MED ANDRE BRUGERE AF TJENESTERNE ELLER ANDRE PERSONER, HVEM DU KOMMUNIKKERER ELLER INTERAGERER MED SOM RESULTAT AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, UANSETT BASEREDE PÅ GARANTI, KONTRAKT, STORT (HUN Uagtsomhed), PRODUKTANSVAR ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI, OG HVORDAN COACHCARE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE, SELVOM ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL ANGIVET I DISSE VILKÅR VISES AT HA FEJLET I MÅDE DET VÆSENTLIGE FORMÅL.

HVIS DU ER UTILFREDS MED TJENESTERNE ELLER DISSE VILKÅR, DIT ENESTE RETSMIDDEL ER AT STOPPE MED AT BRUGE TJENESTERNE.

COACHCARE ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN PERSON FOR EN TET BESLUTNING ELLER HANDLING TAGES I LIT PÅ INFORMATION INKLUDERET I TJENESTERNE. COACHCARE ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR ENHVER BRUGER ELLER PERSON FOR ENHVER SKADE FORÅRSAGET AF DIN Uagtsomhed ELLER UANSETT OPFØRSEL, UANSET HVAD SOM ER AT STILLE PÅ INFORMATION INDSAMLET, GENERERET ELLER OPBEVARES VIA TJENESTERNE. FORDI NOGLE STATER IKKE TILLADER UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDENDE SKADER, NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE STATE, COACHCARES ANSVAR ER BEGRÆNSET, OG GARANTIER ER UDELUKKET I DET STØRSTE OMFANG DET ER TILLADT AF LOV, MEN SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERstige $100,00. ETHVERT KRAV SOM OPSTÅR AF BRUG AF TJENESTERNE SKAL BRUGE INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER FOREKOMST BEGIVENHED, SOM KRAVET ER OPSTÅET.

SKADESLAG

DU ACCEPTERER AT SKADEHOLDE, FORSVARE OG HOLDE USKADELIG COACHCARE OG DENS REPRÆSENTANTER FRA EVENTUELLE ANSVAR, TAB, KRAV, SAG, SKADE OG UDGIFTER (INKLUSIVE RIMELIGT ADVOKATS UDGIFTER OG UDGIFTER) SOM OPSTÅR AF ELLER I ENHVER MÅDE FORBINDET MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE, DIN OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR, ELLER ENHVER FORSØMLIG ELLER FEJLLIG OPFØRSEL FRA DIG ELLER RELATERET TIL DIN BRUGERKONTO AF DIG ELLER EN ANDEN PERSON, DER FÅR ADGANG TIL TJENESTERNE VIA DIN BRUGERKONTO, UANSET OM DU VAR ​​KENDT OM SÅDAN BRUG.

HVIS DU ER BORENDE i CALIFORNIEN, AFSKRIVER DU DEN CIVILE SECTION i CALIFORNIEN 1542, SOM STÅR: "EN GENEREL UDGIVELSE UDÆNDER IKKE TIL KRAV OM, AT KREDITOR ELLER UDGIVENDE PART VED ELLER MISTENTER IKKE AT EKSISTERE I HANS ELLER HENDE FAVOR PÅ TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSE AF UDGIVELSEN, OG AT HVIS DET ER KENDT AF HAM ELLER HENDE, VILLE VÆSENTLIG HAVE PÅVIRKET HANS ELLER HENDES FORLIG MED DEBOR ELLER UDGIVET PART.”

GIVER FEEDBACK TIL COACHCARE

Vi byder velkommen og opfordrer dig til at give feedback, kommentarer og forslag for forbedringer af Tjenesterne ("Feedback"). Du kan indsende feedback ved at sende en e-mail til os på support@coachcare.com. Du anerkender og accepterer, at hvis du sender feedback til os, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri, underlicenserbar og overdragelig licens under enhver og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som du ejer eller kontrollerer til at bruge, kopiere, ændre, oprette afledte værker baseret på og på anden måde udnytte Feedbacken til evt formål.

OPSIGNING AF BRUGERKONTO

Hvis du overtræder nogen af ​​disse vilkår, kan vi suspendere eller deaktivere din brugerkonto eller afslutte din adgang til tjenesterne uden forudgående varsel til dig. Der kan være andre tilfælde, hvor vi muligvis skal afslutte din adgang til Tjenester, der ikke er relateret til nogen af ​​dine handlinger eller passiviteter. Vi reserverer retten til at opsige din adgang til og brug af tjenesterne og materialerne på når som helst, med eller uden årsag.

Hvis du ønsker at opsige din brugerkonto, bedes du kontakte CoachCare på support@coachcare.com, med det samme afbryde din brug af tjenesterne, og slet alle filer, der er forbundet med Tjenester fra din computer.

TVISTLØSNING

*LÆS VENLIGST DENNE AFSNIT OMHYGGELIGT, DA DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER*

Du accepterer, at enhver tvist mellem dig og CoachCare, der opstår som følge af eller vedrørende disse vilkår vil være underlagt tvistbilæggelsesproceduren skitseret nedenfor. Vi ønsker at løse dine bekymringer uden at have brug for en formel juridisk sag, så vi har inkluderet en trindelt tvistbilæggelsesproces. Det her Afsnittet om løsning af tvister kan ændres ved en skriftlig aftale mellem dig og CoachCare.

Uformel tvistbilæggelse

Før du indgiver et krav mod CoachCare, accepterer du at forsøge at løse problemet tvist uformelt ved at kontakte support@coachcare.com. Flest bruger problemer kan løses hurtigt og til din tilfredshed via e-mail.

Voldgiftsaftale

I det usandsynlige tilfælde, at vores supportteam ikke er i stand til at løse en klage Du har muligvis (eller hvis vi ikke har været i stand til at løse en tvist med dig efter forsøger at gøre det uformelt), herunder, men ikke begrænset til, påståede brud på disse vilkår, accepterer du at løse tvisten gennem binding voldgift. Voldgift, som ofte er billigere, hurtigere og mindre formel end en retssag i retten, bruger en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury. Voldgiftsdommere kan tilkende den samme erstatning og lempelse, som en domstol kan tilkende, og kan, men behøver ikke, tilkende advokatsalærer, voldgiftsmandshonorarer og omkostninger og andre omkostninger, der påløber den part, der ikke vinder tvisten. Du accepterer, at enhver tvist udelukkende, fuldstændigt og endeligt vil blive løst ved hjælp af bindende voldgift gennem American Health Lawyers Association ("AHLA").

Voldgiftsprocedure

Du og CoachCare er enige om at ansætte tre (3) voldgiftsdommere ("Panelet"). hvor én voldgiftsmand (1) er valgt af dig, er én (1) voldgiftsmand valgt af CoachCare, og den tredje (3.) voldgiftsmand er udvalgt efter gensidigt samtykke fra dig og CoachCare. Hvis du og CoachCare ikke kan blive enige om den tredje voldgiftsmand, de første to (2) valgte voldgiftsdommere skal vælge den tredje voldgiftsdommer. Det udvælgelsesbeslutningen er bindende.

Voldgiften skal udføres telefonisk, online og/eller udelukkende baseret på skriftlige indlæg - den specifikke måde, der skal vælges af parten indledning af voldgift. Voldgiften skal ikke involvere nogen personlig fremmøde af parterne eller vidner, medmindre andet er aftalt af parterne fester. Enhver bedømmelse af præmien afsagt af panelet kan indgå i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.

Ethvert krav eller enhver tvist, der opstår i henhold til disse vilkår, skal indledes af voldgift inden for et (1) år fra dens optjeningsdato. Ethvert krav eller tvist påbegyndt et (1) år eller længere fra dens optjeningsdato, forældes og afskediget.

Omkostninger ved voldgift

Du og CoachCare skal hver betale 50 % af alle mediator- og/eller voldgiftsmandsomkostninger, udgifter og gebyrer i forbindelse med mægling og/eller voldgift under disse vilkår.

Undtagelser fra aftale om voldgift

CoachCare kan anlægge en retssag udelukkende for at få påbud om at stoppe uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller patent rettigheder) uden først at deltage i den uformelle tvistbilæggelsesproces beskrevet ovenfor.

DU MÅ KUN LØSE TVISTER MED COACHCARE PÅ EN INDIVIDUEL BASIS, OG MÅ IKKE KOMME ET KRAV SOM SAGGER ELLER KLASSEMEDLEM I EN KLASSE, KONSOLIDERET, ELLER REPRÆSENTATIV HANDLING. KLASSE VOLDGIFT, KLASSESØG, PRIVAT ADVOKAT GENERELLE HANDLINGER OG KONSOLIDERING MED ANDRE VOLDGIFT ER IKKE TILLADTE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR.

Fravælg alternativ tvistbilæggelsesproces

På trods af ovenstående kan du afvise eller "fravælge" alternativet tvistbilæggelsesproces beskrevet ovenfor ved at kontakte support@coachcare.com inden for 30 dage efter første accept af disse vilkår og erklærer, at du (første og sidste navn) afvise denne tvistbilæggelsesproces.

DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER AT VED IKKE UDVALG DEN ALTERNATIVE TVIST BESKREVET BESLUTNINGSPROCES, DU AFSKRIVER ENHVER RET TIL EN JURY-SØG, SOM DU KAN ELLER VÆRE RETTIG I FORBINDELSE MED ENHVER HANDLING ELLER RETSMÅL I ENHVER MÅDE SOM OPSTÅR AF ELLER RELATET TIL DISSE VILKÅR.

Hvis du fravælger den tvistbilæggelsesproces, der er beskrevet i dette afsnit, eller hvis det på anden måde besluttes ikke at være genstand for en sådan tvist opløsningsproces, du underkaster dig den eksklusive jurisdiktion i enhver stat eller føderal domstol i staten Delaware inden for femogtyve (25) miles i Kent County, Delaware i enhver retssag, der udspringer af eller relaterer til disse vilkår. Du accepterer, at alle krav og forhold, der opstår som følge af disse vilkår, medmindre de er underlagt den ovenfor beskrevne tvistbilæggelsesproces, kan blive hørt og afgjort i enhver sådan domstol, og du giver hermed afkald på enhver ret at gøre indsigelse mod en sådan indgivelse på grund af upassende mødested, uhensigtsmæssighed i forummet, eller andre værnetingsrelaterede grunde, medmindre en sådan indsigelse hævder, at kravet eller spørgsmål i tvist er underlagt afgørelse gennem tvisten opløsningsproces beskrevet ovenfor.

GENERELLE KONTRAKTVILKÅR

Hele aftalen

Disse vilkår, den Udbyderportalens privatlivspolitik. , og alle andre vilkår, der er indarbejdet ved reference, udgør hele og eksklusiv forståelse og aftale mellem CoachCare og dig vedrørende Tjenester og disse vilkår erstatter og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser eller aftaler mellem CoachCare og dig vedrørende Tjenester.

Gældende lov

Disse vilkår er underlagt lovene i staten Delaware uden henvisning til dens lovvalgsregler.

Opgave

Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår ved lov eller på anden måde, uden CoachCares forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra dig på at tildele eller overførsel af disse vilkår, uden et sådant samtykke, vil være ugyldig og uden virkning. CoachCare kan tildele eller overføre disse vilkår efter eget skøn uden begrænsning. Med forbehold af ovenstående vil disse vilkår binde og omfattes af fordel for parterne, deres efterfølgere og tilladte repræsentanter.

Meddelelser

Enhver meddelelse eller anden kommunikation tilladt eller påkrævet i henhold til disse vilkår, inklusive dem vedrørende ændringer af disse vilkår, vil være skriftlige og givet: (i) af CoachCare via e-mail (i hvert tilfælde til den adresse, du give); og/eller (ii) ved at sende til portalen. For meddelelser foretaget via e-mail, meddelelsen træder i kraft fra den dato, meddelelsen første gang sendes. Du acceptere, at enhver meddelelse modtaget fra CoachCare elektronisk tilfredsstiller evt lovkrav om, at en sådan meddelelse er skriftlig. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR AT SIKRE AT DIN E-MAILADRESSE PÅ FILEN MED COACHCARE ER NØJAGTIG OG AKTUELLE OG MEDDELELSE TIL DIG SKAL VÆRE EFFEKTIV VED AFSENDELSEN AF EN EMAIL TIL DEN ADRESSE, VI HAR PÅ arkivet.

Du skal give enhver meddelelse til CoachCare via e-mail til: support@coachcare.com. Meddelelse til CoachCare træder i kraft ved modtagelse af meddelelse fra CoachCare.

Ingen utilsigtet afkald

CoachCares manglende håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår vil ikke udgøre et afkald på fremtidig håndhævelse af denne rettighed eller bestemmelse. Det afkald på enhver sådan rettighed eller bestemmelse vil kun være effektiv, hvis den er skriftlig og underskrevet af en behørigt autoriseret repræsentant for CoachCare.

adskillelse

Hvis en bestemmelse i disse vilkår bestemmes at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår i fuld kraft, forudsat at de væsentlige vilkår og betingelser forbliver gyldige, bindende og eksigible og transaktionernes økonomiske og juridiske indhold omfattet af disse vilkår er materielt bevaret.

Immaterielle rettigheder

"Immaterielle rettigheder" betyder alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller lignende ejendomsrettigheder, herunder (i) patentrettigheder og brugsmodeller, (ii) ophavsrettigheder og databaserettigheder, (iii) varemærker, handelsnavne, domæne navne og handelsdragt og den goodwill, der er forbundet dermed, (iv) handel hemmeligheder, (v) maskeværker og (vi) industrielle designrettigheder; i hvert tilfælde, herunder eventuelle registreringer af, ansøgninger om registrering og fornyelser og udvidelser af nogen af ​​de foregående i enhver jurisdiktion i verden.

Som mellem dig og os, okay, titel og interesse, inklusive alle Immaterielle rettigheder til tjenesterne, relaterede materialer, logoer, produkter og dokumentation og enhver anden ejendom eller materialer, der er leveret eller gjort tilgængelig nedenfor, og alle ændringer og forbedringer heraf, tilhører og opbevares udelukkende af CoachCare eller dets licensgivere, leverandører og tilknyttede selskaber, alt efter hvad der er relevant. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt Os. Enhver brug af Tjenesterne, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår, er et brud i disse vilkår og kan krænke ophavsret, varemærke og andre love.

Retsmidler

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, skal udøvelsen af ​​en af ​​parterne enhver af dens retsmidler i henhold til disse vilkår vil være uden præjudice for dens andre retsmidler i henhold til disse vilkår eller på anden måde. Hvis en domstol af en eller anden grund kompetent jurisdiktion finder enhver bestemmelse i disse vilkår ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det maksimale omfang tilladt, og de øvrige bestemmelser i disse vilkår forbliver i fuld kraft og effekt.

Kontakt CoachCare

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om disse vilkår og/eller andre dokumenter, der henvises til i disse vilkår. Du kan kontakte os på support@coachcare.com eller på vores postadresse:

CoachCare:

Lexington Wellness Holdings, Inc. D/B/A CoachCare
211 E 43rd St, 7th Flr #250
New York, NY 10017 USA

Datasikkerhedsansvarlig:

Lexington Wellness Holdings, Inc. D/B/A CoachCare
211 E 43rd St, 7th Flr #250
New York, NY 10017 USA

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted ads. Read how we use cookies and how you can control them on our "Cookie Settings" page. Continued use of this website will be interpreted as consent. You may visit the "Cookie Settings" link at the bottom of any page in the future to view or adjust your settings.

Cookie Settings