CoachCare

CoachCare Master Subscription Agreement (AFTALE)

Denne masterabonnementsaftale ("aftale") regulerer licensen og brugen af Lexington Wellness Holdings Inc. d/b/a CoachCare (samlet med dets ansatte, kontrahenter og tilknyttede selskaber, "CoachCare") fjernpatientovervågning, sporing og engagementssoftware , mobilapplikation, analyseværktøjer, e-handel og andre relaterede komponenter i CoachCare-teknologiplatformen ("Tjenesterne"). Ved at acceptere denne aftale, ved at klikke på en boks, der angiver accept eller ved at udføre et bestillingsdokument eller onlineordre, der specificerer de tjenester, der skal leveres herunder, herunder eventuelle tillæg og tillæg hertil og, i tilfælde af gebyrer, enhver faktura, kvittering eller lignende prisdokument ( en "bestillingsformular"), accepterer du på vegne af den juridiske enhed, som du repræsenterer ("dig" eller "din") i vilkårene i denne aftale. Du erklærer, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens tilknyttede virksomheder til denne aftale.

Afsnit 1: CoachCares ansvar

1.1 Levering af købte tjenester. CoachCare vil (a) stille Tjenesterne til rådighed for dig i henhold til denne aftale og eventuelle gældende ordreformularer, (b) yde standard support til dig uden ekstra omkostninger, (c) bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at gøre onlinetjenesterne tilgængelige 24 timer i døgnet dag, 7 dage om ugen, bortset fra: (i) planlagt nedetid og (ii) enhver utilgængelighed forårsaget af omstændigheder uden for CoachCares rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, en handling fra Gud, handling fra regeringen, oversvømmelse, brand, jordskælv, civil uro, terrorhandling, strejke eller andet arbejdskraftproblem, internetudbyders fiasko eller forsinkelse eller benægtelse af tjenesteangreb.

1.2 Beskyttelse af dine data. CoachCare opretholder administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine data, sikkerhed, fortrolighed og integritet i overensstemmelse med HIPAA- og HITECH-regler og enhver anden gældende love og forskrifter. Disse sikkerhedsforanstaltninger inkluderer, men vil ikke være begrænset til, foranstaltninger til at forhindre adgang, brug, ændring eller videregivelse af dine data af CoachCares personale undtagen (a) til at levere tjenesterne og forhindre eller adressere service eller tekniske problemer, (b) som tvunget ved lov, eller (c) som du udtrykkeligt tillader det skriftligt.

1.3 Betatjenester. Fra tid til anden kan CoachCare muligvis stille Beta-tjenester til rådighed for dig uden beregning. Du kan vælge at prøve sådanne tjenester eller ikke efter dit eget skøn. Betatjenester er beregnet til evalueringsformål og ikke til produktionsbrug, understøttes ikke og kan være underlagt yderligere betingelser. Betatjenester betragtes ikke som "Tjenester" i henhold til denne aftale, men alle begrænsninger, CoachCares forbehold af rettigheder og Dine forpligtelser vedrørende Tjenesterne gælder ligeledes for din brug af Beta-tjenester. Medmindre andet er angivet, udløber en prøveperiode for Beta-tjenester først det første år fra prøveperioden eller den dato, hvor en version af Beta-tjenesterne generelt bliver tilgængelig uden den relevante Beta-servicebetegnelse. CoachCare kan til enhver tid indstille Beta-tjenester efter CoachCares eget skøn og må aldrig gøre dem generelt tilgængelige. CoachCare påtager sig intet ansvar for nogen skade eller skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med en Beta-service.

Afsnit 2: Brug af tjenesterne

2.1 Abonnementer. Medmindre andet er angivet i den gældende ordreformular, købes (a) tjenester som abonnementer, (b) kan abonnementer for tjenester tilføjes i løbet af en abonnementsperiode til samme prisfastsættelse som den underliggende abonnementsprissætning, beregnet for den del af den resterende abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor abonnementerne tilføjes, og (c) eventuelle tilføjede abonnementer afsluttes på samme dato som de underliggende abonnementer.

2.2 Adgang til tjenesterne. Tjenester er underlagt følgende begrænsninger: Du vil ikke:
(a) stille enhver tjeneste til rådighed for andre end registrerede brugere eller bruge enhver service til fordel for andre end dig, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i en ordreformular,
(b) sælge, videresælge, licensere, underlicensere, distribuere, stille til rådighed, leje eller lease enhver tjeneste undtagen som specifikt angivet i en ordreformular, (b) bruge en tjeneste til at gemme eller overføre krænkende, injurierende eller på anden måde ulovligt eller torturisk materiale , eller til at gemme eller transmittere materiale i strid med tredjeparts privatlivets fred,
(c) bruge en tjeneste til at gemme eller overføre ondsindet kode,
(d) forstyrre eller forstyrre integriteten eller ydeevnen af ​​enhver tjeneste,
(e) forsøge at få uautoriseret adgang til enhver tjeneste eller dets relaterede systemer eller netværk,
(f) tillade direkte eller indirekte adgang eller brug af CoachCares intellektuelle ejendomme undtagen som tilladt i henhold til denne aftale,
(g) ændre, kopiere eller oprette afledte værker baseret på en tjeneste eller en hvilken som helst del, funktion, funktion eller brugergrænseflade deraf,
(h) ramme eller spejle en del af enhver tjeneste, bortset fra indramming på dine egne intranet eller på anden måde til dine egne interne forretningsformål,
(i) adskille, omvendt ingeniør eller dekompilere en tjeneste eller få adgang til den til (1) bygge et konkurrencedygtigt produkt eller en tjeneste, (2) bygge et produkt eller en tjeneste ved hjælp af lignende ideer, funktioner, funktioner eller grafik af tjenesten, (3) ) kopiere eventuelle ideer, funktioner, funktioner eller grafik af tjenesten eller (4) afgøre, om tjenesterne er inden for rammerne af et patent. Enhver brug af tjenesterne i strid med denne aftale, af dig, der efter CoachCares vurdering truer sikkerheden, integriteten eller tilgængeligheden af ​​CoachCares tjenester, kan resultere i øjeblikkelig suspension af tjenesterne.
(j) bruge Tjenesterne til at bedragere enhver person eller enhed,
(k) efterligne enhver person eller enhed, forkert repræsentere dig selv eller din tilknytning til nogen person eller enhed;
(l) Engag dig i spamming eller phishing;
(m) ikke engagere sig i andre ulovlige aktiviteter (herunder uden begrænsning aktiviteter, der vil udgøre en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar osv.) eller tilskynde til eller imødegå ulovlige aktiviteter.

2.3 Brugerkonti. Enhver af dine ansatte, entreprenører, agenter, repræsentanter eller anden person, der er tilknyttet og / eller leveret adgang til Tjenesterne af dig, og som får adgang til Tjenesterne på nogen måde (en "Bruger") er underlagt følgende begrænsninger:

(a) hver bruger skal registrere sig ved hjælp af en unik e-mail-adresse og adgangskode, (b) en brugers adgangskode måske ikke deles med nogen anden person, (c) hver bruger skal overholde betingelserne i denne aftale, ordreformularer og HIPAA BAA og enhver lignende politik for anvendelse af tjenesterne, der derefter offentliggøres på www.coachcare.com ("Brugspolitikker") og eventuelle gældende love og regler, (d) hver bruger må kun få adgang til og bruge tjenesterne til det tilsigtede formål med tjenesterne.

Du accepterer at give al nødvendig information, materiale og godkendelse og yde al rimelig assistance og samarbejde, der er nødvendigt for CoachCares evaluering af, om en bruger har overtrådt brugspolitikkerne.

2.4 Dit ansvar. Du vil (a) være ansvarlig for dine brugers overholdelse af brugspolitikkerne, (b) være ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten og lovligheden af ​​dine data, de midler, hvorpå du har erhvervet dine data og din brug af data med Tjenesterne, (c) anvender kommercielt rimelige bestræbelser på at forhindre uautoriseret adgang eller brug, og (d) bruger Tjenesterne kun i overensstemmelse med brugspolitikkerne og gældende love og regeringsbestemmelser. (e) Sørg for, at dine brugere gennemfører al live træning og gennemgang af træningsmateriale, der er leveret til dig, inklusive dem, der er tilgængelige på https://coachcare.zendesk.com/hc/da- og (f) give rettidig de oplysninger, som CoachCare kræver for at levere tjenesterne til dig.

Du er alene ansvarlig for alle dokumenter, noter, filer, videoer, instruktioner, guider eller lignende indhold tilføjet, oprettet, uploadet, sendt, distribueret eller sendt til Tjenesterne ("Dit indhold"), uanset om de er offentliggjort eller privat transmitteret. Du accepterer, at dit indhold skal:

(a.) være sand, nøjagtig, komplet og lovlig; (b.) ikke være falske, vildledende eller vildledende; (c.) ikke indeholder noget materiale, der er ærekrænkende, uanstændigt, usømmeligt, fornærmende, fornærmende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, betændelsesmæssigt eller på anden måde imødekommende; (d.) ikke fremme seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder; (e.) ikke krænker nogen anden persons patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. (f.) ikke indeholder noget link direkte eller indirekte til andre webtjenester, der indeholder noget indhold, der kan overtræde denne aftale.

Afsnit 3: Gebyrer og betaling

3.1 Gebyrer Du betaler alle gebyrer, der er specificeret i denne aftale, inklusive ordreformularer (hvis nogle). Medmindre andet er angivet her eller i en ordreformular, er (a) gebyrer baseret på købte Tjenesteabonnementer og ikke faktisk brug, (b) betalingsforpligtelser kan ikke annulleres, og betalte gebyrer refunderes ikke, og (c) købte mængder kan ikke nedsættes i løbet af den relevante abonnementsperiode.

3.2 Fakturering og betaling Du vil give CoachCare gyldige og opdaterede kreditkortoplysninger eller med en gyldig indkøbsordre eller alternativt dokument, som CoachCare med rimelighed kan acceptere. Hvis du giver kreditkortoplysninger, giver du CoachCare tilladelse til at opkræve et sådant kreditkort for alle tjenester, der er anført i ordreskemaet for den første abonnementsperiode og enhver (e) fornyelsesabonnementsperiode (r). Sådanne gebyrer foretages på forhånd baseret på den hyppighed, der er angivet i den gældende ordreformular. Hvis ordreformularen specificerer, at betaling vil ske på en anden måde end et kreditkort, fakturerer CoachCare dig på forhånd og ellers i overensstemmelse med den relevante ordreformular. Medmindre andet er angivet i ordreformularen, forfalder fakturerede omkostninger netto 30 dage fra fakturadato. Du er ansvarlig for at levere komplet og nøjagtig fakturerings- og kontaktinformation til CoachCare og underrette CoachCare om ændringer i sådanne oplysninger.

3.3 Forfaldne gebyrer Hvis et faktureret beløb ikke modtages af CoachCare inden forfaldsdatoen, uden at begrænse CoachCares rettigheder eller retsmidler, (a) kan disse afgifter påløbe forsinkelsesrenter til en sats på 1,5% af den udestående saldo pr. måned eller den maksimale sats, der er tilladt i henhold til loven, alt efter hvad der er lavere, og / eller (b) CoachCare kan forudsætte fremtidige abonnementsfornyelser og ordreformularer på betalingsbetingelser, der er kortere end dem, der er specificeret i Afsnit 3.2 (Fakturering og betaling).

3.4 Suspension af service og acceleration. Hvis et beløb, som du skylder i henhold til denne eller enhver anden aftale for tjenester, er 30 eller flere dage forfaldne (eller 10 eller flere dage forfaldne i tilfælde af beløb, du har autoriseret CoachCare til at debitere på dit kreditkort), CoachCare kan uden begrænsning af CoachCares andre rettigheder og retsmidler fremskynde dine ubetalte gebyrforpligtelser i henhold til sådanne aftaler, så alle sådanne forpligtelser straks forfalder og skal betales, og suspenderer tjenester til dig, indtil sådanne beløb er betalt fuldt ud. Bortset fra for kunder, der betaler med kreditkort eller direkte debitering, hvis betaling er blevet afvist, giver CoachCare dig mindst 10 dages forudgående varsel om, at din konto er forfalden før du suspenderer tjenester til dig.

3.5 manglende betaling. CoachCare kan udøve sine rettigheder i overensstemmelse med denne aftale i tilfælde af din manglende betaling. Du er ansvarlig for eventuelle renter, opkrævning og juridiske gebyrer i forbindelse med din manglende betaling (" Opkrævningsomkostninger strong>").

Det forstås af parterne, at CoachCare bærer en betydelig økonomisk byrde under den første implementering af tjenesterne, herunder, men på ingen måde begrænset til (a) design og formatering af din markedsføringssikkerhed, (b) træning, ( c) generering og distribution af mobile apps og (d) konfiguration af tjenesterne.

Det forstås endvidere af parterne, at CoachCare bærer betydelige omkostninger forbundet med den tidlige opsigelse af denne aftale på ethvert tidspunkt inklusive, men på ingen måde begrænset til (a) fjernelse af mobile apps fra de respektive app-butikker, (b) overdragelse og kommunikation til brugere om begrænsning eller annullering af løbende adgang til tjenesterne, (c) opbevaring af brugerdata som krævet i overensstemmelse med aftalen, og (d) produktion og levering af brugerdata i overensstemmelse med afsnit 4.6.

Ved tidlig opsigelse før eller på et hvilket som helst tidspunkt efter en fornyelse af denne aftale, accepterer du at betale til CoachCare som likvideret erstatning et beløb svarende til 100% af de gebyrer, der er beskrevet heri eller i en ordreformular, som endnu ikke er faktureret. Bestemmelserne i foregående sætning begrænser på ingen måde din forpligtelse til at betale gebyrer, der tidligere er faktureret.

3.6 Skatter. CoachCares gebyrer inkluderer ikke skatter, afgifter, afgifter eller lignende statslige vurderinger af nogen art, herunder fx merværdi, salg, brug eller kildeskat, der kan vurderes af nogen jurisdiktion overhovedet (samlet "Skatter"). Du er ansvarlig for at betale alle skatter, der er forbundet med dine køb nedenfor. Hvis CoachCare har den lovlige forpligtelse til at betale eller opkræve skatter, som du er ansvarlig for i henhold til dette afsnit 3.6, fakturerer CoachCare. Du og du betaler dette beløb, medmindre du giver CoachCare et gyldigt skattefritagelsescertifikat godkendt af den relevante skattemyndighed.

3.7 Fremtidig funktionalitet. Du accepterer, at dine køb ikke er betinget af levering af fremtidig funktionalitet eller funktioner eller er afhængige af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra CoachCare vedrørende fremtidig funktionalitet eller funktioner.

Afsnit 4: Opsigelse og ophør

4.1 Aftalevilkår. Denne aftale begynder på den dato, du accepterer den først og fortsætter, indtil alle abonnementer nedenfor er udløbet eller er opsagt.

4.2 Køb af abonnementsperiode. Varigheden af ​​hvert abonnement skal være et år, medmindre en anden periode er angivet i den gældende ordreformular. Medmindre andet er angivet i en ordreformular, vil abonnementerne automatisk fornyes i yderligere perioder, der svarer til den udløbende abonnementsperiode eller et år (alt efter hvad der er kortere), medmindre en af ​​parterne giver den anden meddelelse om ikke-fornyelse mindst 30 dage før udgangen af den relevante abonnementsperiode. Uanset noget modsat, vil enhver fornyelse, hvor abonnementsvolumen for nogen tjenester er faldet fra den forudgående periode, medføre genprissætning ved fornyelse uden hensyntagen til den forudgående sæson pr. Enhedsprisning.

4.3 Opsigelse. En part kan opsige denne aftale med årsag (i) med 30 dages skriftlig varsel til den anden part om et væsentligt brud, hvis en sådan overtrædelse forbliver ukureret ved udløbet af en sådan periode, eller ( ii) hvis den anden part bliver genstand for en konkursbegæring eller anden procedure vedrørende insolvens, modtagelse, likvidation eller overdragelse til fordel for kreditorer.

4.4 Tilbagebetaling eller betaling ved opsigelse. Hvis denne aftale opsiges af dig i overensstemmelse med afsnit 4.3 (opsigelse), vil CoachCare tilbagebetale dig alle forudbetalte gebyrer, der dækker resten af ​​gyldighedsperioden for alle ordreformularer efter ikrafttrædelsesdatoen. Hvis denne aftale opsiges af CoachCare i henhold til afsnit 4.3, betaler du ubetalte gebyrer, der dækker resten af ​​gyldighedsperioden for alle ordrer. Under ingen omstændigheder frigør opsigelse dig for din forpligtelse til at betale gebyrer til CoachCare i perioden forud for den effektive dato for opsigelse.

4.5 Volumenreduktion for nemheds skyld. Hvis du ønsker at reducere abonnementsvolumen for en tjeneste i en given måned med mere end 10 % af den foregående måneds volumen, accepterer du at give CoachCare mindst 90 dages forudgående skriftligt varsel.

4.6 Din dataportabilitet og sletning. Efter anmodning fra dig, der er fremsat inden for 30 dage efter den effektive dato for opsigelse eller udløb af denne aftale, vil CoachCare stille dine data til rådighed for dig til eksport eller download. Efter en sådan 30-dages periode er CoachCare ikke forpligtet til at vedligeholde eller levere nogen data og vil derefter slette eller ødelægge alle kopier af dine data i CoachCares systemer eller på anden måde i CoachCares besiddelse eller kontrol, medmindre det er lovligt forbudt.

4.7 Overlevende bestemmelser. Afsnittene med titlen "Gebyrer og betaling", "Ejendomsret og licenser", "Fortrolighed", "Lægepraksis", "Ansvarsfraskrivelser", "Gensidig skadesløsholdelse", "Ansvarsbegrænsning", "Refusion eller betaling ved opsigelse", " Din dataportabilitet og sletning", "Generelle bestemmelser" og "Generelle bestemmelser" vil overleve enhver opsigelse eller udløb af denne aftale.

Afsnit 5: ejendomsret og licenser

5.1 Forbehold af rettigheder. Med forbehold af de begrænsede rettigheder, der udtrykkeligt er givet nedenfor, forbeholder CoachCare og dets tilknyttede selskaber og licensgivere alle deres rettigheder, ejendomsret og interesser i og til Tjenesterne, herunder alle deres relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder. Der tildeles ingen rettigheder til dig nedenfor, undtagen som udtrykkeligt beskrevet heri.

5.2 Juridisk autoritet for softwarekonti. Du udgør og udpeger CoachCare til at handle for og på dine vegne som din ægte og lovlige agent for og i Dit navn, sted og sted i USA og enhver anden gældende territorier, enten skriftligt, elektronisk eller på anden autoriseret måde, for at oprette og administrere App Store®-konti, Google Play TM -konti og andre relevante softwarekonti med det formål at gøre Tjenesterne tilgængelige for dig.

5.3 Licens til at være vært for dine data. Du giver CoachCare en verdensomspændende licens til begrænset tid til at være vært, kopiere, vise og bruge dine data, som det med rimelighed er nødvendigt for CoachCare at levere og sikre korrekt drift af, Tjenesterne og tilknyttede systemer i overensstemmelse med denne aftale. Med forbehold af de begrænsede licenser, der er tildelt heri, erhverver CoachCare ingen ret, ejendomsret eller interesse fra dig eller dine licensgivere i henhold til denne aftale i eller til nogen af ​​dine data.

5.4 Licens til brug af feedback. Du giver CoachCare en verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, royaltyfri licens til at bruge og indarbejde i CoachCares tjenester ethvert forslag, anmodning om forbedring, anbefaling, korrektion eller anden tilbagemelding af dig eller brugere vedrørende driften af ​​CoachCares tjenester.

5.5 Autorisation til markedsføringsmateriale. Du bemyndiger CoachCare til at liste dig med navn eller logo som en klient i CoachCare markedsføringsmateriale og inkluderer et weblink til dit websted på CoachCare-webstedet. Ingen anden brug af dine insignier, logoer, varemærker, handelsnavn eller servicemærker må foretages af CoachCare uden din forudgående skriftlige godkendelse.

Afsnit 6: Fortrolighed

6.1 Definition af fortrolige oplysninger. "Fortrolige oplysninger" betyder alle oplysninger, der er videregivet af en part ("Afvisende part") til den anden part ("Modtagende part"), enten mundtligt eller skriftligt, at er udpeget som fortrolig, eller det med rimelighed skal forstås fortroligt i betragtning af arten af ​​informationerne og omstændighederne ved videregivelse. Dine fortrolige oplysninger inkluderer dine data; CoachCares fortrolige oplysninger inkluderer tjenesterne; og fortrolige oplysninger fra hver part inkluderer vilkår og betingelser i denne aftale og alle ordreformularer (inklusive prisfastsættelse), såvel som forretnings- og markedsføringsplaner, teknologi og teknisk information, produktplaner og design og forretningsprocesser, der er afsløret af en sådan part. Fortrolige oplysninger inkluderer dog ikke oplysninger, som (i) er eller bliver almindeligt kendt for offentligheden uden overtrædelse af nogen forpligtelse, der skyldes den afslørende part. (Ii) blev kendt for den modtagende part, før den blev afsløret af den afslørende part uden overtrædelse af enhver forpligtelse, der skyldes den afslørende part, (iii) modtages fra en tredjepart uden overtrædelse af nogen forpligtelse, der skyldes den afslørende part, eller (iv) blev uafhængigt udviklet af den modtagende part.

6.2 Beskyttelse af fortrolige oplysninger. Den modtagende part vil bruge den samme grad af pleje, som den bruger for at beskytte fortroligheden af ​​sine egne fortrolige oplysninger af samme art (men ikke mindre end rimelig pleje) til ( i) ikke bruge fortrolige oplysninger fra den afslørende part til noget formål uden for denne aftales anvendelsesområde, og (ii) medmindre andet er tilladt af den afslørende part skriftligt, begrænser adgangen til den afslørende parts fortrolige oplysninger til dem for dens og dens tilknyttede medarbejderes og entreprenører, der har brug for denne adgang til formål, der er i overensstemmelse med denne aftale, og som har underskrevet fortrolighedsaftaler med den modtagende part indeholdende beskyttelse, der ikke i væsentlig grad beskytter den fortrolige information end dem, der er beskrevet heri. Ingen af ​​parterne vil videregive vilkårene i denne aftale eller nogen ordreformular til andre tredjepart end dens tilknyttede selskaber, juridiske rådgivere og regnskabsfolk uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, forudsat at en part, der afslører en sådan videregivelse til sin tilknyttede, juridiske rådgiver eller regnskabsfolk vil forblive ansvarlige for sådanne tilknyttede, juridiske rådgivere eller revisorers overholdelse af dette afsnit om "fortrolighed". Uanset det ovenstående kan CoachCare videregive vilkårene i denne aftale og enhver relevant ordreformular til en underleverandør i det omfang, det er nødvendigt for at udføre CoachCares forpligtelser over for dig i henhold til denne aftale, under fortrolighedsbetingelser væsentligt som beskyttende som beskrevet heri.

6.3 Tvungen videregivelse. Den modtagende part kan videregive fortrolige oplysninger fra den afslørende part i det omfang, som loven er tvunget til at gøre det, forudsat at den modtagende part giver den afslørende part forudgående varsel om den tvungne afsløring (til omfanget, der er lovligt tilladt) og rimelig hjælp på den afslørende partes omkostninger, hvis den afslørende part ønsker at bestride afsløringen. Hvis den modtagende part ved lov er tvunget til at videregive den afslørende parts fortrolige oplysninger som led i en civil procedure, som den afslørende part er part, og den afslørende part ikke bestrider videregivelsen, vil den afslørende part tilbagebetale den modtagende part for dens rimelige omkostninger ved at samle og give sikker adgang til disse fortrolige oplysninger.

Afsnit 7: Repræsentationer og garantier

7.1 Repræsentationer. Hver part repræsenterer, at den gyldigt har indgået denne aftale og har den lovlige magt til at gøre det.

7.2 Garanti. CoachCare garanterer, at i en relevant abonnementsperiode (a) denne aftale, ordreformularerne og brugspolitikkerne nøjagtigt vil beskrive de gældende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sikkerheden , fortrolighed og integritet af dine data i overensstemmelse med HIPAA- og HITECH-regler og eventuelle andre gældende love og regler, (b) CoachCare reducerer ikke den samlede sikkerhed for tjenesterne, og (c) CoachCare reducerer ikke den samlede funktionalitet af Tjenesterne. For enhver overtrædelse af en garanti ovenfor er dine eksklusive rettigheder dem, der er beskrevet i afsnittet "Opsigelse" og "Refusion eller betaling ved opsigelse".

7.3 Udøvelse af medicin. DU ACCEPTERER OG ANERKENDER HERMED, AT COACHCARE PÅ INGEN MÅDE FUNGERER SOM EN LÆGEUDBYDER, ELLER LEVERER COACHCARE 24/7 KONTINUERLIG, SYNKRON ELLER NØDOVERVÅGNING ELLER ALARM. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER YDERLIGERE, AT ALLE INFORMATIONER, PROCESSER, PRODUKTER OG ANDRE EMNER, DER HENVISES AF COACHCARE ELLER DETS SOFTWARE, IKKE ER ment som EN ANBEFALING ELLER GODKENDELSE AF DENNE INFORMATION, PROCESSEN, PRODUKTET, PRODUKTET, DEN ANDEN PRODUKT, DEN ANDEN PRODUKT. , OVERVÅGNING OG FAKTURERING AF ENHVER PATIENT HÅLLER PÅ DIG OG/ELLER DINE SUNDHEDSBYDERE, DER BEHANDLER SÅDAN PATIENT.

7.4 Ansvarsfraskrivelse. Bortset fra, hvori der udtrykkeligt er leveret heri, foretager ingen af ​​parterne nogen garanti for ethvert slag, uanset om de er udtrykkelige, underforståede, lovgivningsmæssige eller på anden måde, og hver af parterne specifikt fralægger alle de implicitte vilkår, der svarer på de vilkår, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-OVERVÆRKELSE, TIL MAKSIMALE OMFATTELSE TILLADT AF GÆLDENDE LOV. BETA-TJENESTEYDELSER ER LEVEREDE "SOM ER," EKSKLUSIV FOR NOGEN GARANTI, Uanset hvad. HVER PARTS ANVENDER ALLE ANSVAR- OG SKADESFORPLIGTELSER FOR EVENTUELLE SKADER ELLER SKADER, DER ER FORSATTET AF EVENTUELLE LEVERANDØRER FOR TREDJEPARTER. COACHCARE FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR OG ERSTATNINGSFORPLIKTELSER FOR ENHVER SKADE ELLER SKADER I forbindelse med DINE PATIENTERS FORSIKRINGSFAKTURERING.

Afsnit 8: Gensidig skadeserstatning

8.1 Erstatning fra CoachCare. CoachCare vil forsvare dig mod ethvert krav, krav, søgsmål eller procedure, der er foretaget eller anlagt mod dig af en tredjepart, der hævder, at enhver tjeneste krænker eller misbruger sådanne tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder ( et "krav mod dig") og vil erstatte dig for eventuelle skader, advokatgebyrer og omkostninger, der endelig er tildelt mod dig som følge af, eller for beløb betalt af dig under et forlig, der er godkendt af CoachCare, et krav mod dig, forudsat at du (a) omgående giver CoachCare skriftlig meddelelse om kravet mod dig, (b) giver CoachCare enekontrol over forsvaret og afviklingen af ​​kravet mod dig (bortset fra at CoachCare ikke må afvikle noget krav mod dig, medmindre det ubetinget frigiver dig fra alt ansvar) og (c) give CoachCare al rimelig hjælp på CoachCares bekostning. Hvis CoachCare modtager oplysninger om et krav om krænkelse eller misbrug af tilknytning til en tjeneste, kan CoachCare efter eget skøn og uden omkostninger for dig (i) ændre tjenesterne, så de ikke længere hævdes at krænke eller forkert, (ii) opnå en licens for din fortsatte brug af denne tjeneste i overensstemmelse med denne aftale, eller (iii) opsige dine abonnementer for denne tjeneste med 30 dages skriftlig varsel og tilbagebetale dig eventuelle forudbetalte gebyrer, der dækker resten af ​​gyldighedsperioden for de afsluttede abonnementer. Ovenstående forsvars- og erstatningsforpligtelser gælder ikke, hvis (1) påstanden ikke specifikt angiver, at tjenesterne er grundlaget for kravet mod dig; (2) et krav mod dig stammer fra brug eller kombination af tjenesterne eller dele heraf med software, hardware, data eller processer, der ikke leveres af CoachCare, hvis tjenesterne eller brugen af ​​disse ikke ville krænke uden en sådan kombination; (3) et krav mod dig stammer fra tjenester under en ordreformular, som der ikke er noget gebyr for; eller (4) et krav mod dig stammer fra indhold, en tredjepartsapplikation eller din brug af tjenesterne i strid med denne aftale, brugspolitikkerne eller gældende ordreformularer.

8.2 Skadesløsholdelse fra dig. Du vil forsvare CoachCare og dets tilknyttede selskaber mod ethvert krav, krav, søgsmål eller procedure, der er fremsat eller anlagt mod CoachCare af en tredjepart, der opstår fra (a) påstanden om, at nogen af dine data eller din brug af dine data med tjenesterne er en tredjepart applikation leveret af dig, eller kombinationen af en tredjepartsapplikation leveret af dig og brugt sammen med tjenesterne, krænker eller misbruger en sådan tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (b) din brug af tjenesterne på en ulovlig måde eller i strid med aftalen , Brugspolitikkerne eller Ordreformularen, (c) Din ukorrekte brug eller drift af Tjenesterne (og enhver tredjepartssoftware, der leveres til Dig i henhold til denne Aftale), herunder, men ikke begrænset til, enhver ikke-autoriseret brug af Dine brugerlogin, (d) nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden eller passendeheden af dine data eller andet indhold eller data introduceret til en del af tjenesterne af en bruger, (e) overtrædelse af enhver gældende lov, regel eller regulering n af dig, (f) diagnosticering, behandling, overvågning og/eller fakturering af nogen af ​​dine patienter og/eller (g) Dine uagtsomme handlinger eller forsætlige forseelser (hvert et "krav mod CoachCare"), og du vil holde CoachCare skadesløs for enhver skade. , advokatsalærer og omkostninger, der endeligt tildeles CoachCare som følge af eller for ethvert beløb betalt af CoachCare i henhold til et skriftligt af dig godkendt forlig om et krav mod CoachCare, forudsat at CoachCare (a) straks giver dig skriftlig meddelelse om kravet mod CoachCare, (b) give dig enekontrol over forsvaret og afviklingen af kravet mod CoachCare (bortset fra at du ikke må afgøre et krav mod CoachCare, medmindre det ubetinget fritager CoachCare for alt ansvar), og (c) give dig al rimelig assistance, på din regning.

8.3 Eksklusiv afhjælpning. Dette afsnit om "gensidig skadeserstatning" angiver den erstatningspligtes eneste erstatningsansvar over for, og den erstatningspligtes eksklusive middel mod den anden part for enhver form for krav, der er beskrevet i dette afsnit.

Afsnit 9: Ansvarsbegrænsning

9.1 Ansvarsbegrænsning generelt. MÅNEDER, HENVISNING AF DEN FØRSTE HENDELSE UDENFOR hvilken ANSVARLIGHEDEN VÆRDER. Den foregående begrænsning finder anvendelse, uanset hvilken en handling er i kontrakt eller skadesløs og uafhængig af teorien om ansvar, men vil ikke begrænse din og dine ansøgers betalingsforpligtelser under afsnittet "gebyrer og betaling" ovenfor.

9.2 Udelukkelse af følgeskader og beslægtede skader. VIL IKKE EVENTUELT ELLER PARTER ELLER DETS AFFILIATER ELLER ANSVAR, DER ER OPSTÅET ELLER INDVIRKET TIL DENNE AFTALE FOR EVENTUELLE TABELSEVINSTER, INDTÆGTER, GOODWILL ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE , Tilfældige, konsekvente, dækkende, forretningsmæssige afbrydelser eller punktafgiftsmæssige skader, uanset om en handling er i kontrakt eller erstatning og uanset den teori om ansvarlighed, selv hvis en part eller dets befordringsmuligheder er blevet tilkendegivet om muligheden for at være ansvarlig DETS AFFILIATES RETLIGHED ANDRE MANGLENDE DETS VÆSENTLIGE FORMÅL. DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE ANVENDER IKKE DET GÆLDENDE FORBUDT MED LOV.

Afsnit 10: Generelle bestemmelser

10.1 Meddelelser. Medmindre andet er angivet i denne aftale, vil alle meddelelser vedrørende denne aftale være skriftlige og træde i kraft ved (a) personlig levering, (b) den anden hverdag efter post, eller (c), bortset fra meddelelser om opsigelse eller et erstatningspligtigt krav ("Juridiske meddelelser"), som klart skal kunne identificeres som Juridiske meddelelser, dagen for afsendelse via e-mail. Faktureringsrelaterede meddelelser til dig vil blive adresseret til den relevante faktureringskontakt, som er udpeget af dig. Alle andre meddelelser til dig vil blive adresseret til den relevante servicesystemadministrator, som er udpeget af dig. Hvis til CoachCare, skal meddelelser adresseres til: CoachCare, 211 E 43rd St, 7th Flr #250, New York, NY 10017.

10.2 Hele aftalen og rækkefølgen af ​​præference. Denne aftale er hele aftalen mellem parterne om din brug af tjenester og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, forslag eller repræsentationer, skriftlige eller mundtlige, vedrørende dens emne stof. Medmindre andet er angivet heri, vil ingen ændringer, ændringer eller afkald på nogen bestemmelse i denne aftale være effektive, medmindre de er skriftligt og underskrevet af den part, mod hvem ændringen, ændringen eller undtagelsen skal hævdes.

10.3 Opgave. Ingen af parterne må overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, uanset om det er lovligt eller på anden måde, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke (må ikke tilbageholdes urimeligt); forudsat dog, at hver af parterne kan overdrage denne aftale i sin helhed (sammen med alle ordreformularer), uden den anden parts samtykke til sin tilknyttede virksomhed eller i forbindelse med en fusion, opkøb, virksomhedsomlægning eller salg af hele eller stort set hele sin aftale. aktiver. Med forbehold af ovenstående vil denne aftale binde og træde i kraft til fordel for parterne, deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere.

10.4 Ikke-opfordring. Du accepterer, at du i løbet af denne aftales løbetid og i en periode på fireogtyve (24) måneder efter opsigelse af denne aftale ikke må anmode om eller søge at ansætte eller indgå en uafhængig kontrakt med enhver medarbejder hos eller enhver anden person under kontrakt med CoachCare eller nogen af dets tilknyttede selskaber, eller indgå enhver anden form for aftale, hvorved en sådan person vil udføre tjenester mod kompensation, enten direkte eller indirekte, for dig eller enhver person, virksomhed, virksomhed eller anden forretningsenhed, der er tilknyttet dig eller nogen af dens ejere og ansatte. Du anerkender, at bruddet eller det truende brud på nogen af de pagter, der er angivet i dette afsnit 10.4, kan resultere i øjeblikkelig og uoprettelig skade på CoachCare, og at skader og retsmidler ved lov for sådanne brud kan være utilstrækkelige. I overensstemmelse hermed accepterer du, at CoachCare ud over eventuelle rettigheder eller retsmidler ved lov for et brud på dette afsnit 10.4 er berettiget til påbud for at håndhæve dine forpligtelser indeholdt i dette afsnit 10.4. Intet heri skal fortolkes som et forbud mod, at CoachCare forfølger andre juridiske eller rimelige retsmidler, der måtte være tilgængelige for det for et sådant brud eller truende brud.

10.5 Eksklusivitet. Du accepterer, at du i løbet af denne aftale ikke indgår kontrakt med nogen anden tredjepart om levering af tjenesterne.

10.6 Parternes forhold. Parterne er uafhængige entreprenører. Denne aftale skaber ikke et partnerskab, franchise, joint venture, agentur, fiduciary eller ansættelsesforhold mellem parterne.

10.7 Modtagere fra tredjepart. Der er ingen tredjepartsmodtagere i henhold til denne aftale.

10.8 Fravigelse. Ingen fiaskoer eller forsinkelser fra nogen af ​​parterne i udøvelsen af ​​nogen rettigheder i henhold til denne aftale udgør et afkald på denne ret.

10.9 Delbarhed. Hvis en bestemmelse i denne aftale holdes af en kompetent domstol i strid med lovgivningen, betragtes bestemmelsen som ugyldig, og de resterende bestemmelser i denne aftale forbliver i kraft.

10.10 Copyrights og varemærker. Apple®, Apple-logoet og iPhone® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store® er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google og Google PlayTM-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted ads. Read how we use cookies and how you can control them on our "Cookie Settings" page. Continued use of this website will be interpreted as consent. You may visit the "Cookie Settings" link at the bottom of any page in the future to view or adjust your settings.

Cookie Settings